of wij niet en wisten hoe groot 't land van Coree is
Coree is ontrent Z: en N: naer onse gissinge lanck 140 a 150 mijl, breet O: en W: 70 a 80 mijl, Is verdeelt in 8 provintie, ende 360 steden met veel groote ende cleijne eijlanden

17

off wij daer eenige Christenen, of andere vreemde natie hadden gesien
niet dan een hollander Ian Ianse die A 1623 met een Iacht van taijouan naer Iapan wilde gaen, en door storm op die cust vervallen sijn, bij gebreck van water sijn genootsaeckt geweest, met de boot naer land te varen, ende dat sij met haer 3 van die van 't land gevat waren, dog dat sijn twee maets inden oorlogh doen den tarter 't land in nam, waren gebleven, daer waren nog eenige chinesen, die van wegen den oorlogh uijt haer land daer waren gevlucht

18

of den voorseijde Ian Iansen nog int leven, ende waer den selven woonachtig was
de seekerheijt van sijn leven niet te weten, alsoo hem in thien Iaren niet hadden gesien, door dien aan 't hof woonde, ende geseijt wiert van sommige dat hij nog leeffde, ende van andere dat hij overleden was,.

19

hoe haer geweer ende oorlogsgereetschap Is
haer geweer Is musquetten, houwers, pijl, en boogh, hebben oocq eenighe cleijne stuckjes

20

off op Coree eenige Casteelen ofte vastigheden Zijn
de steden sijn van Cleijne tegenstandt, hebben op 't hoogh geberghte eenighe schansen, daer sij in tijt van oorlogh in vluchten, die altijt van victualie, voor drie Iaren versien Zijn

21

wat oorloghs Ioncken sij ter zee hebben
Elcke stad moet een oorloghs Ionck ter Zee onderhouden ijder gemant met 2 a 300: man soo roeijers als soldaten, met eenige cleijne stuckjes daer op

22

off zij eenige oorlog voeren, oft aen eenige Coningen trijbuijt moeten opbrengen
voeren geen oorlogh den tarter comt 2 a 3 mael s Iaers trijbuijt halen brengen mede aen Iapan trijbuijt op, hoeveel Is ons onbekent
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation