23

wat voor geloof Zij hebben, en of sij ons daertoe oijt hebben soecken te brengen
Zij hebben naer ons gevoelen t' selve geloof van de Chineese, haer manier Is niemand daer toe te trecken maer een ijder bij sijn gevoelen te laten

24

of sij daer veel tempels ende beelden hebben, ende hoe deselve worden bedient
Int geberghte leggen veel tempels ende cloosters, waer in veel beelden staen ende worden bedient (naer ons duncken, op d' Chineese manier

25

offer veel papen Zijn, en hoe deselve geschooren en gecleet gaen
papen Zijnder In overvloet, die haer cost met arbeijden en bedelen moeten winnen, sijn gecleet en geschooren als de Iapanderse papen

26

hoe de grooten ende gemeenen man gecleet gaen
gaen meest gecleet op d' Chineese maniere, dragen hoeden, sommige van paerden ende koe hair, en oocq van bamboesen gemaect gaen met kousen en schoenen

27

offer veel rijs ende andere granen wast
om de Z: wast rijs ende andere granen in overvloet, bij natte Iaren, door dien haer gewas meest aenden regen hanght, ende met drooge Iaren grooten hongers noot veroorsaect, gelijck A 1660: 1661 en 1662: meenigh 1000: van honger sijn vergaen, daer valt mede veel Catoen, maer omde noort moeten haer meest met garst, ende geerst generen, alsoo daer geen rijs door de coude can wassen

28

offer veel paerden ende koebeesten Zijn
paerden sijnder in overvloet, de beesten Zijn 't sedert 2 a 3 Iaren herwaerts door een pestilentiale sieckte veel vermindert, die nog bleef continueren

29

of op Coree eenige vreemde natie quamen handelen, dan of sij op andere plaetsen eenigen handel dreven
daer comt niemand om te handelen, dan dese natie, die aldaer een logie hebben, zij handelen maer op N: quartieren van China en in packin

30

of wij noijt inde Iapanse logie hadden geweest
dat ons sulcx expresselijck was verboden
 
 
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation