wat voor geloof Zij hebben, en of sij ons daertoe oijt hebben soecken te brengen

Zij hebben naer ons gevoelen t' selve geloof van de Chineese, haer manier

Is niemand daer toe te trecken maer een ijder bij sijn gevoelen te laten


of sij daer veel tempels ende beelden hebben, ende hoe deselve worden bedient

Int geberghte leggen veel tempels ende cloosters, waer in veel beelden staen

ende worden bedient (naer ons duncken, op d' Chineese manier


offer veel papen Zijn, en hoe deselve geschooren en gecleet gaen

papen Zijnder In overvloet, die haer cost met arbeijden en bedelen moeten

winnen, sijn gecleet en geschooren als de Iapanderse papen


hoe de grooten ende gemeenen man gecleet gaen


gaen meest gecleet op d' Chineese maniere, dragen hoeden, sommige

van paerden ende koe hair, en oocq van bamboesen gemaect gaen met

kousen en schoenen


offer veel rijs ende andere granen wast

om de Z: wast rijs ende andere granen in overvloet, bij natte Iaren, door dien 
haer gewas meest aenden regen hanght, ende met drooge Iaren grooten 
hongers noot veroorsaect, gelijck A 1660: 1661 en 1662: meenigh 1000: van

honger sijn vergaen, daer valt mede veel Catoen, maer omde noort moeten

haer meest met garst, ende geerst generen, alsoo daer geen rijs door de

coude can wassen


offer veel paerden ende koebeesten Zijn

paerden sijnder in overvloet, de beesten Zijn 't sedert  2 a 3 Iaren herwaerts

door een pestilentiale sieckte veel vermindert, die nog bleef continueren


of op Coree eenige vreemde natie quamen handelen, dan of sij op

andere plaetsen eenigen handel dreven

daer comt niemand om te handelen, dan dese natie, die aldaer een logie 
hebben, zij handelen maer op N: quartieren van China en in packin

of wij noijt inde Iapanse logie hadden geweest

dat ons sulcx expresselijck was verboden
 
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation