Verhaal van het vergaan van het jacht de Sperwer by Hendrik Hamel. Page: 1

volgende >>

Verhaal van het vergaan van het jacht de Sperwer

Verhaal van het vergaan van het jacht de Sperwer


Verhaal van het vergaan van het jacht de

Sperwer, by Hendrik Hamel

Verhaal van het vergaan van het jacht de Sperwer En van het wedervaren der schipbreukelingen op het eiland Quelpaert en het vasteland van Korea (1653-1666) met eene beschrijving van dat rijk

Author: B. Hoetink, Hendrik Hamel

VERHAAL

VAN HET VERGAAN VAN HET JACHT

DE SPERWER

EN VAN HET WEDERVAREN DER SCHIPBREUKELINGEN OP HET EILAND QUELPAERT EN HET VASTELAND VAN KOREA (1653-1666) MET EENE BESCHRIJVING VAN DAT RIJK

DOOR

HENDRIK HAMEL

UITGEGEVEN DOOR B. HOETINK


'S-GRAVENHAGE

1920


INHOUD.

VOORBERICHT Gebruikte afkortingen INLEIDING JOURNAAL BIJLAGEN:

I. Berichten over de gevluchte schipbreukelingen II. Berichten over de in vrijheid gestelde schipbreukelingen III. Gegevens betreffende schepen:

A. Het jacht de Sperwer B. Het jacht Ouwerkerk C. Het quelpaert de Brack D. Het schip de Hond

IV. Aanteeckeninge ofte memorie vande gelegentheijt van Corea V. Personalia:

A. Nicolaas Verburg B. Cornelis Caesar C. Iquan D. Martinus Martini

VI. Berichten over de komeet Ao 1664-65

BIBLIOGRAPH

volgende >>