Originele Missive Cornelis Nijenrode, Hirado 31 oktober Ao 1630 aan de Edele Heer Generaal Specx; Nat. Arch. S. S. II, fol. 114

"... Ons comt inproviste voor dat een joncqken van Iquan, soone van den ouden overleden Cappiteijn China, vuijt Nangasacqui naer Teijouan ende de custe van China sal vertrecken; dese persoon is voor desen vuijt Taijouan ghebannen, soo dat daer niet zeer wellecom en sal wesen. Evenwell door instantelijck versoucken van den Hr van Firando ende Oenemondonne hebben hem geen passe durven weijgeren"  


Original Missive from Cornelis Nijenrode, Hirado October 31, 1630 to the Noble General Specx; Colonial Archives S.S. II, fol. 114

"..... Unexpectedly comes to us that a junk of Iquan, son of the old, deceased Cappiteijn China, will leave from Nangasacqui to Teijouan and the coast of China; this person for this time banned from Taijouan, thus not being welcome there. However by immediate request of the Lord of Firnado and Oenemondonne have not dared to refuse him a pass"