Dagr. Nagasaki 11 mei 1645.

"Heden is de bijsit van den Mandorin Iquan daer boven van verhaelt hebben, van Nangasacquij vertrocken na Esinia [China?] sonder eenigh vrouwspersoon bij hun, die nochtans wel veroorlofft zoude geweest hebbe mede uijt te trecken doch onder conditie van noijt wederom in Japan te keeren, weshalven niemant begerich was"  


Daily Register Nagasaki May 11, 1645

"Present is the concubine of the Mandorin Iquan, where we told about above, departed from Nangasacquij to Esinia [China?] without any female person with them, who would however be allowed also to leave though under the condition never to return to Japan, therefor nobody desirous was."