8 oktober 1658

Op 8 oktober 1658 vertrok de ambassadeur zonder dat Koxinga [guóxìngyé] geschenken waren aangenomen en "sonder oijt uijt zijn logiement veel min omtrent de gouverneurs geweest, ofte wegens zijnen last waeromme herwaerts gecomen was in 't minste gesproocken te hebben"  


October 8, 1658

On October 8, 1658 left the ambassador. The presents of Koxinga [guóxìngyé] were not accepted and "Without ever having left his lodging, a lot of discord having been around the governors, or because of his order, why he was send thither, not in least have spoken."