Patriasche Missiven.

5 september 1670 Op de naerder informatie die UE. van de gelegentht van de Corese Eijlanden hebben becomen, hebben UE. de voorgeslagen besendingh derwaerts wel te recht naegelaten.  


Patria Missives.

September 5, 1670. On the further information which Your Nobleness has received of the location of the Corese Islands, Your Nobleness have rightly refrained from sending the shipments thither.