Missive Nagasaki naar Batavia, 13 oktober 1667

..... Bij dese gelegentheijt [14 april 1667 te Jedo] leverden wij aan de twee Commissarissen een cleijn versoekschrifjen wegens 't ontslaeken der Corese matrosen.... over.  


 

Missive from Nagasaki to Batavia, October 13, 1667

..... At this opportunity [April 14, 1667 at Jedo]  we handed over to the two Commissioners a small request because of the release of the Corese sailors ......