HET QUELPAERT DE BRACK.

Patriasche Missive, 15 maart 1641.

"Aangaende het senden van noch 2 of 3 Quelpaerden en 3 off 4 Fregats als de Liefde, sullen d'eerste aenstaende equippagie UE. petitie sien te voldoen."  


The Quelpaer the Brack.

Patria Missives, March 15, 1641.

"On the matter of the sending of another 2 or 3 Quelpaerden and 3 or 4 Frigates as the Liefde, will per the first coming [month] fulfill your Nobleness' petition."