HET QUELPAERT DE BRACK.

Missiven Taijoan naar Batavia.19 november 1643.

Met t' Quel de Brack datsoo om voorsz. onse missive van de 17en October aent schip de Salamander te brengen als om 't gesalveerde volck van 't verongeluckte Vliegende Hardt van 't Roovers Eijlandt herwaerts te haelen, derwaerts gesonden, is ons voorsz. volck, bestaende in 32 coppen, bevoorens al met een visschersjonckje in de Pescadores gecomen sijnde, wel, toegecomen.  


Missives Taijoan to Batavia November 19, 1643

That with the Quel the Brack to bring the before mentioned our missive from October 17 to the ship de Salamander to get the salvaged people of the perished Vliegende Hardt from the Robbers Island thither, send hither, is our previously mentioned people, existing of 32 heads, before already with a fisherman's junk came to the Pescadores, well received.