HET QUELPAERT DE BRACK.

Missiven Taijoan naar Batavia 11 oktober 1642.

"'t Quelpaert was in Japan noch niet aengelandt, met den naesten willen wij het behouden vaeren desselffs door Godes hulpe tegemoet sien." 


The Quelpaert the Brack.

Missives Taijoan to Batavia, October 11, 1642.

"the Quelpaert hasn't yet landed in Japan, with the fellow human beings we want to look forward to the safe journey of the same by Gods help."