HET QUELPAERT DE BRACK.

Generale Missive, 4 januari 1644.

Wt Kelangh over Taijouan sijn hier 29 passado verschenen 't Jacht de Vos ende 't Quel de Brack.  


General Missive, January 4, 1644.

From Kelangh via Taijouan have appeared her 29 lastly the Jacht de Vos and the Quel de Brack.