Maij Ao 1635

Adij 7: 8: 9: 10: ende 11en do des 's avonts passeerden voor bij ons logiement eenige Cooreesen die van sijnne Maijtt al over twee jaeren uijt Corea in Jedo waeren ontboden omme haer treffelijck ende sonderlingh te paert rijden eens daerinne te gebruijcken ende sien.


May Ao 1635

On 7: 8: 9: 10: and 11th ditto in the evening passed before our lodgment some Cooreessen, who were summoned already for two years from Corea in Jedo, to use and show their peculiar way of horse riding