Junij Ao 1635

Adij 5en da sijn de Coreesen alhier op 11en passado sterck sijnde met haer 22: persoonen aengecomen, in't Casteel geweest waer van twee voor de Maijtt op haer luijden ende der Tarters maniere soo sij het noemen te paerde gereeden hadde uijt de duijsent principale vailjantons waeren eerst hondert uijt de hondert thien ende uijt de thien dese twee voorgenoemde persoonen gecoosen, waeren mede van de Maijtt soo ........


June Ao 1635

On 5th thereupon following did arrive the Coreesen here on 11th lastly, being 22 persons strong, have been in the Castle where two of them before his Majesty and rode on horseback in their and the Tartar way, as they called it, had chosen from the thousand principal fearless ones, were first hundred, from the hundred ten, from the ten these two persons, with which from the Majesty so .............