1667. October. Saterdagh 22en, Niettegenstaende dat het seer regenagtigh weeder was, hebben wij op heden de fluijtschepen de Witte Leeuw en de Spreeuw directelijck met een cargasoen ten bedrage van f 475724.15.3 bestaende in 4 duizend picol staefkoper, 250 picol campher, 35 Japanse zijde rocken nevens 80 kisten zilver, naar Batavia gedepecheert. Godt [de] Heere geve datse behouden mogen vaeren. Heden bequamen licentie dat de 8 personen uijt Corea hier aengecomen, zullen mogen vertrecken.

1667. October Saturday 22, Notwithstanding that the weather was very rainy, today we have dispatched immediately to Batavia the fluteships the Witte Leeuw and the Spreeuw with a cargo with the value of  f 475724.15.3 consisting of 4 thousand picol copper bars, 250 picol camphor, 35 Japanse silk skirts besides 80 chests with silver. God [the] lord give that they may sail a safe trip. Today received permission that the 8 persons, arrived here from Corea, are allowed to leave.