1667. 14 April [at Jedo] ... before, through our Japanese writer
1667. 14 April [te Jedo].... alvoorens door onsen Japansen schrijver de versoecken tot bevorderingh van 't vertreck der 8 Nederlanders uijt Corea hier comen vlugten,... in scriptis gestelt wesende... leverden wij hem [de hierboven bedoelde Gouverneur van Nagasaki] gemelte geschrifje over, onder versoeck 't selve in achtingh geliefde te nemen.  

1667. 14 April [at Jedo] ... before, through our Japanese writer, the request to promote the departure of the 8 Dutchmen from Corea, who came to escape here,... has been put into writing .. we handed him [meant is the Governor of Nagasaki] mentioned piece of writing over, with the kind request to consider the same [request]