De Schiman is so veel als een twede Bootsman: want gelijk dese de Grote en Besaans-mast, en wat tot deselve behoord, moet besorgen, so moet de Schiman sijn toesigt hebben op de Fokke-mast en Boegspriet en wat tot die beide behoord, en alles wat deselve van bloks of touwerk van noden heeft, van de Bootsman versoeken, De Schiman moet in 't laden en lossen altijd in 't ruim wesen, en de goederen behoorlijk weg stuwen, ook de zware touwen in 't kabelgat weg schieten, en op de Fokke-hals, Schoten en Boelyns passen. Hy heeft mede een Schimans Maat en welke hy vorders van noden heeft tot sijn behulp, Sijn verblijfplaats is mede in de bak, en schaft by de Hoogbootsman” (Oost-Ind. Spiegel, bl. 28).

"The officer in charge of the rigs is as much as the second boatswain: since like these have to take care of the big and the mizzen-mast, and what to the same belongs, so has the officer in charge of the rigs to supervise the foremast and the bowsprit and what belongs to both of them, and all what the same of shrouds and running riggings need, if the boatswain requests, the officer in charge of the rigs has to be in the hold during the loading and unloading of the ship, and stow away the goods decently, also rigging heavy ropes in the anchor hole, and pay attention on the fore stay, the sheets and the backstays. He also has an assistant and who he furthers needs for help, his stay is also in the larboard, and eats with the high-boatswain."