Doopakte van Hendrick Hamel.

Den 22 augustus anno 1630

Heyndrick, 't kindt van Dirck Frericks Hamel ende Margrietgen Heyndricks; getuygen Baltus Jans van Wevelinghoven, Ariaen Middelaer, Kuyntgen Jans ende Jenneken Jelis.

Bron: Collectie doop-, trouw- en begraafboeken, inventarisnummer 1, p. 209.


Baptismal certificate of Hendrick Hamel

On August 22, Anno 1630

Heyndrick, th' child of Dirck Frericks Hamel and Margrietgen Heyndricks; witnesses Baltus Jans van Wevelinghoven, Ariaen Middelaer, Kuyntgen Jans and Jenneken Jelis.

Source Collection baptismal, marriage and funeralbooks, inventarynumber 1, page 209