HET QUELPAERT DE BRACK.

 Resolutie Zeelandia, 8 januari 1643.

... den E.veltoverste Johannes Lamotius met de bijhebbende crijgsmacht op 3en stantij... (na verrichtinge sijner saecke...) alhier wederom geretourneert....[Evenals de Wakende Boeij en de Nachtegael zal ook 't Quelpaert de Brack vóór 8 januari zijn teruggekeerd.]  


Resolution Zeelandia, January 8, 1643

....... the Noble lieutenant-colonel in field Johannes Lamotius, with the with him having armed forces, on 3th of this month ..(after having fulfilled his matter).. has thither returned... [As well as de Wakende Boeij and the Nachtegaal,  the Quelpaert the Brack will be returned before January 8.