HET QUELPAERT DE BRACK.

Missiven Batavia naar Taijouan 28 juni 1642.

"In conformite van ons pre-advijs pr de Cappelle sijn den 7en Meij uijt dese reede... "
"na de bocht van Quinangh vertrocken den Kievith, Meerman, Wakende boeij, Nachtegael ende t' Quelpeert."
 


The Quelpaert the Brack.

Missive from Batavia to Taijoan June 28, 1642.

"In confirmation with our pre-advice per the Capelle are from this roadstead on May 7,...."
"having left for the bight of Quinangh, the Kievith, Meerman, Wakende boeij, Nachtegael and the Quelpeert."