't Quel de Brack:

18 oktober 1643 naar de Pescadores
26 oktober  1643 terug van de Pescadores
10 november 1643 vertreck van voorsz. Quel naer de Pescadores. (Dagr, Zeelandia).
11 oktober 1643 was "de quel" te Taijoan en verleende hulp bij het binnenkomen in het Kanaal aan de uit Japan gekomen schepen Swaen en Lillo (Dagr. Zeelandia en Miss, 19 november 1643).  


The Quel the Brack

October 18 1643, to the Pescadores
October 26 1643, back from the Pescadores
November 10, departure of previously mentioned Quel to the Pescadores. (Daily register, Zeelandia).
October 11, 1643, was the "quel" at Taijoan and helped the ships Swaen and Lillo with entering the channel when they came back from Japan (Daily register Zeelanda and Miss, November 19, 1643).